نمودارهای گوگل را به دستگاه لیزر تارنما خود بیشتر نمایید :

گوگل قرار دادن داده های آنالیتیکی دستگاه لیزر که بوسیله گوگل ترندز مهیا شده‌است را در وب سایت شل تر کرده است . دستگاه لیزر در شرایطی‌که محتوای خلاقی می نویسید , دستگاه لیزر یا بقیه وبلاگ های بازاریابی دارید , این یک سرویس خوب خواهد بود . این نمودارها تحت عنوان امداد بصری به کار می رود که به هنگام دعوا کردن در باب داده ها زیاد موءثر دستگاه لیزر خواهد بود .
از دکمه درنظرگرفته شده در پست خود استفاده نمائید . ممکن است گزینه ای برای انطباق بعد ها نمودار دستگاه لیزر داشته باشید .

محتوای مرتبط دستگاه لیزر ایجاد نمائید :

ایجاد محتوای دارای ربط کلید جدید برای بالا رفتن از سیستم مرتبه بندی گوگل است . سود از گوگل ترندز بهترین رویه برای بدست آوردن بینش هایی درباره ی دارای ربط بودن محتوا در گوگل است . هدف تولید محتوایی است که دارای ربط و موضوعی باشد و یوزرها را به تعامل وا داراست .
دارای ارتباط بودن و به موقع بودن برای محتوای امروزی ضروری است . درصورتی که محتوایی ایجاد میکنید که هفته گذشته دارای ارتباط بوده ولی در زمان تکثیر فراموش شده است , خوب تر است از نیکی آن بگذرید . گوگل ترندز به شما یاری می کند موضوعی که اشخاص در صنعت یا این که ناحیه جغرافیایی شما هنوز در حالا کلام در زمینه‌ی آن می باشند و موضوعاتی که افراد میتوانند به صورت فعال در آن‌ها شرکت نمایند را پیدا نمایید .

7 . تقویمی برای محتوای خویش ساخت فرمایید :

ایجاد تقویم محتوا بخش لازم ایجاد محتوا برای اینترنت است . اینکار به شما کمک می کند دستگاه لیزر مطمئن گردید محتوای وبلاگ‌تان دستگاه لیزر دارای ارتباط و ثابت است . دستگاه لیزر به طور کلی این یک تمرین عالی برای روند خلاقانه است , چون می تواند صدای وبسایت دستگاه لیزر را به طور یک پارچه نگه دارد .
تیم ایده پرداز شما بایستی دو روزنگار تحریریه داشته باشد . باید یک روزنگار مستر وجود داشته باشد که قادر است کلیه هدف ها برای 1‌سال را با قرار دادن مورخ های حیاتی و محتوای طرح ریزی شده پیگیری نماید .
می بایست تقویمی را در شرکت داشته باشید که برای محتوای خاص یا کوتاه برهه زمانی و کار های مارک استفاده شود .
گوگل ترندز می‌تواند در ساخت روز‌نگار محتوا به شما کمک کند . این مورد به شما امداد خواهد کرد فصلی بودن محتوای خود را تعیین فرمایید و الگوهای جان دار را شناسایی نمائید . در‌این حالت می‌توانید از مزیت فصول پیک بهره کنید .

گوگل ترندز یک ابزار لازم برای بازاریابان و تولید کنندگان مدرن محتواست . این ابزار کمک مینماید پژوهش‌هایتان راجع به جستجوهای کاربران را بروز نگه دارید . به تنهایی این ابزار می تواند داده هایی را در دست شما قرار دهد که برای تولید محتوای با ارزش برای وبسایت موردنیاز است . همینطور این ابزار به شما امداد می نماید تندرست کلمات اساسی خود را بسنجید . چه بخواهید یک محتوای محبوب تولید نمائید یا رقبای خویش را مورد باز‌نگری قرار دهید , گوگل ترندز می‌تواند یک نقطه آغازین عالی برای پژوهش های بعدی باشد &# ایران روتک ;